Privacy Policy

Privacy en cookies policy NEP The Netherlands 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 mei 2019.

In deze policy beschrijven wij welke gegevens wij van jou verwerken wanneer je deze achterlaat via het sollicitatieformulier op deze website, hoe wij je gegevens gebruiken en welke rechten je hebt. Ook geven wij hieronder informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN
Op onze website kun je solliciteren via een sollicitatieformulier. Wij verwerken persoonsgegevens als jij de velden van deze formulieren invult, te weten je contactgegevens en je CV.

Deze persoonsgegevens verwerken wij om jouw sollicitatie te verwerken, te controleren en te beoordelen. De gegevensverwerking ziet op het beoordelen van je vaardigheden en interesse in vacatures bij ons, het analyseren van je kwalificaties, het controleren of je in aanmerking komt voor een relevante functie en communiceren met jou over je sollicitatie en het inplannen van gesprekken. Wij doen dit alles omwille van ons gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat de juiste mensen in onze openstaande functies terechtkomen.

Wanneer je na je sollicitatie bij ons in dienst treedt, bewaren wij de gegevens die wij in de sollicitatiefase hebben verzameld (op de manieren en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven) daarna in je personeelsdossier. Wij doen dit omwille van ons gerechtvaardigde belang om een complete personeelsadministratie te voeren.

Naast de bovenstaande doeleinden, kunnen wij jouw informatie ook gebruiken indien dit nodig is om onze juridische belangen te behartigen of onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld met het oog op vorderingen of rechtszaken, of indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

HOELANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Als je bij ons hebt gesolliciteerd, maar daarna niet bij ons in dienst treedt, bewaren wij de gegevens die wij in verband met deze sollicitatie hebben verzameld niet langer dan 4 weken.

Als je bij ons hebt gesolliciteerd en daarna bij ons in dienst bent getreden, bewaren wij de gegevens die je in verband met je sollicitatie aan ons hebt doorgegeven daarna in jouw personeelsdossier. Dit gedeelte van je personeelsdossier wordt bewaard zolang je bij ons in dienst bent en nog twee jaar daarna.

De hierboven beschreven bewaarperiodes kunnen langer zijn indien dit nodig is om onze juridische belangen te behartigen of onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld met het oog op vorderingen of rechtszaken, of indien wij dit wettelijk verplicht zijn.

MET WIE WE JOUW PERSOONSGEGEVENS DELEN
We delen sommige persoonsgegevens van jou met collega’s die jou beoordelen in de sollicitatieprocedure, zoals je gesprekspartners en de personen die een eindbeslissing maken over jouw sollicitatie. Ingeval van indiensttreding delen wij jouw persoonsgegevens met onze HR administratieafdeling.

Persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen ook worden gedeeld met overheidsinstanties en/of wethandhavingsfunctionarissen wanneer dat wettelijk verplicht is of nodig is voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de wet.

SOCIAL MEDIA PLUG-INS
Op onze website gebruiken wij social media plugins (van Twitter, Facebook en LinkedIn). Je kunt deze plug-ins herkennen aan de logo’s van deze sociale netwerken. Deze plug-ins maken het mogelijk dat je via onze website direct terecht kan komen op onze pagina’s op deze sociale netwerken en content op onze website kan “liken” of verder verspreiden.

Wij hebben deze plug-ins op zo’n manier geïnstalleerd dat ze pas cookies plaatsen, en daarmee persoonsgegevens verzamelen, wanneer je erop klikt. Hou er rekening mee dat de social netwerken de informatie die ze via de cookies verkrijgen verder gebruiken, bijvoorbeeld voor advertentiedoeleinden. Wij hebben echter geen controle over welke persoonsgegevens deze sociale netwerken verzamelen en hoe zij met deze informatie omgaan. Voor meer informatie raden we je aan de het privacy policy en cookies policy van deze sociale netwerken te raadplegen.

COOKIES
Cookies: wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies.
Hieronder staan de cookies die we gebruiken op onze website en waarom we ze gebruiken:

Google Analytics-cookies: we gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken, inclusief details over de site waar de bezoeker vandaan komt en het totale aantal keren dat een bezoeker naar onze website is geweest. Wij gebruiken de informatie om onze website te verbeteren en de ervaring van bezoekers te verbeteren.

JOUW RECHTEN
Je hebt het recht om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien en/of deze door ons te laten corrigeren, verwijderen en/of beperken, Ook heb je het recht de persoonsgegevens die we van jou verwerken te ontvangen in een gestructureerd, machine leesbaar formaat. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN
Wil je meer weten over werken bij NEP, onze website, ons gebruik van jouw gegevens of jouw rechten, stuur ons dan een email op service.nl@nepgroup.com. Je kunt dit e-mailadres ook gebruiken als je klachten hebt over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensverwerkingsautoriteit waar jij woont of werkt of waar wij gevestigd zijn, bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Share