Nieuws & Blogs

NEP tekent Charter Diversiteit

Hilversum, 11 februari 2022NEP heeft deze week de Charter Diversiteit ondertekend, wat een volgende stap markeert in haar diversiteits- en inclusiviteitsdoelstellingen voor de komende jaren. In de afgelopen 2 jaar heeft NEP een strategie uitgerold om diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te bevorderen. Door middel van interne trainingen, werkgroepen en opleidingstrajecten zijn er al grote stappen gemaakt in het creëren van een open en diverse werkomgeving. De ondertekening van de Charter Diversiteit is de belofte om dit de komende jaren te blijven voortzetten. Tevens was NEP, op verzoek van SER Diversiteit in Bedrijf, host voor de Charter bijeenkomst, waarbij ook andere organisaties de Charter Diversiteit hebben ondertekend. 

“We zijn heel trots dat we de Charter Diversiteit ondertekend hebben en dit belangrijke event mochten hosten. Wij streven ernaar het meest innovatieve mediatechnolgiebedrijf te zijn waarin iedereen zich, ongeacht geslacht of culturele achtergrond, gerespecteerd voelt en de beste versie van zichzelf kan zijn. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om verschillende perspectieven samen te brengen en willen een open en respectvol werkklimaat creëren, waarin iedereen gelijke groeimogelijkheden heeft. Het zou fantastisch zijn als de media industrie onze ‘echte’ maatschappij kan weergeven, zowel voor als achter de schermen. Wij blijven ons hier actief voor inzetten en hopen een voorbeeld te zijn voor andere organisaties.”

Ralf van Vegten Managing Director NEP

Lees hieronder het welkomstwoord van Ralf van Vegten tijdens de Charter Bijeenkomst:

“Welkom bij deze ‘Charterbijeenkomst over genderdiversiteit op de werkvloer.’ Ik ben trots dat ik vandaag hier voor u sta en het Charter Diversiteit ga ondertekenen. Een handtekening die een intentie weergeeft. Wij zien inclusiviteit namelijk als meerwaarde voor ons bedrijf en onze industrie als geheel, dat betekent dat wij ons hier serieus voor inzetten. De ondertekening van vandaag is een belofte die wij in woord en daad uitdragen binnen ons bedrijf.

Inclusiviteit en diversiteit zijn niet zomaar woorden voor NEP. Inclusiviteit en diversiteit zijn werkwoorden. Zorgen voor een daadwerkelijke afspiegeling van de samenleving op de werkvloer is een constante oefening die nooit af is. Het is luisteren, leren en het is doen. Het is niet bang zijn om fouten te maken. Om hulp te vragen, uit te spreken dat je bewust bent van je blinde vlekken. Mijn allergrootste angst is dat mensen het gevoel hebben dat ze er niet bij horen of niet welkom zijn. Daarom werken wij er elke dag hard aan om ervoor te zorgen dat wij een werkvloer hebben, waar iedereen zich welkom voelt.

Ik ken dat gevoel namelijk goed. Dat gevoel van niet welkom zijn. Niet helemaal jezelf kunnen of durven zijn. Altijd dat deel van jezelf te moeten verbergen omdat je schoolgenootjes vooroordelen hebben over homo’s, je buitensluiten omdat je ‘anders’ bent. De herinnering aan dat gevoel uit mijn jeugd is mijn persoonlijke motivatie om, samen met mijn collega’s, ervoor te zorgen dat wij een inclusieve en diverse organisatie zijn/worden/blijven.

Ik dacht dat ik geen blinde vlekken had, man, getrouwd met een man, dus ik behoor tot een gemarginaliseerde groep. Ik ken vooroordelen, discriminatie en ongepaste opmerkingen vanwege mijn geaardheid. Maar ik ben ook wit en man. Ik heb privileges op basis van hoe ik eruit zie, maar ook onbewuste vooroordelen, daar kwam ik achter in gesprekken met collega’s. Ook merkte ik die eerste impuls om me te verdedigen. Maar wat werkt, waar wij van groeien in onze organisatie is oprecht naar elkaar luisteren, openstaan voor het gesprek en de dialoog aangaan. Ons Managementteam en 60 leidinggevenden omarmen het anders-zijn van onze medewerkers.

Weet u hoeveel vrouwen er in de top 10 van meest gevraagde talkshowgasten staan? Maar één vrouw: Saskia Belleman. En als ik het nog beetje versmal, in de top vijf? Daar staan alleen maar mannen. Witte mannen. En hoe zit het eigenlijk met bijvoorbeeld transgenders? Nou, daar is helemaal geen onderzoek naar gedaan. Omdat er zo weinig transgenders aan een talkshowtafel zitten dat er geen onderzoek naar gedaan ‘kan’ worden. 

Waarom is de zichtbaarheid van vrouwen en transgenders zo belangrijk? Het creëert rolmodellen, mensen herkennen zich en voor een inclusieve werkvloer is het van belang dat mensen zichzelf terugzien in de organisatie. Dat geldt voor deze generaties, maar zeker ook voor de aankomende generaties die hopelijk ook van een baan voor- en achter de schermen dromen.

En die nieuwe generaties, die hebben we hard nodig, want NEP groeit snel, met veel nieuwe producties. We hebben constant vacatures openstaan. Om die vacatures te vullen is het belangrijk dat wij een bedrijf zijn waar mensen graag willen werken en dat wij op een andere manier zoeken. Als je altijd doet wat je gedaan hebt, krijg je wat je altijd deed. Dat betekent dat wij op een andere manier mensen aannemen, we hebben een Summer school, we nemen mensen zonder diploma aan en we zijn een eigen opleiding gestart waarbij we mensen intern alles leren over ons mooie vak.

Bij NEP werken ruim duizend medewerkers, we zorgen voor een open werkomgeving waarin leidinggevenden vaak op de (studio)vloer zijn om te voelen wat er leeft binnen de organisatie. Laatst was ik bij de opnames van een sportwedstrijd waarin de eerste camerapersoon een vrouw was en de tweede camerapersoon transgender. Die verandering op de werkvloer maakt me trots en valt collega’s, bewust of onbewust, ook op. Dat maakt impact. Mensen herkennen zichzelf.

Nog een voorbeeld van een kleine stap met grote impact waar je je alleen bewust van wordt als je het gesprek aangaat. Taal. Taalgebruik is belangrijk. Cameraman, het woord is lange tijd in vacatures en op de werkvloer gebruikt. Bij NEP hebben we er voor gekozen om het woord cameraman en cameravrouw te vermelden, altijd. Simpelweg omdat er cameravrouwen zijn, simpelweg omdat een woord aanpassen geen moeite kost. Simpelweg omdat het het enige juiste is en intenties alleen niet voldoende zijn. Je moet doen en je verantwoordelijkheden nemen als werkgever, in woorden en daden.

Om Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit, te citeren: ‘De grootste uitdaging in een democratie vormt de onzichtbaarheid van uitsluitingsprocessen. De macht van de vanzelfsprekendheid. Het aanpassen van de functietitel is een piepklein voorbeeld van het creëren van impact. Je bewust zijn van die onzichtbare uitsluitingsprocessen, in dit geval in taal, zorgt ervoor dat we patronen kunnen doorbreken. Bewuster omgaan met onbewuste vooroordelen. Voor je medewerkers, voor de organisatie en voor de prestaties. Want meerdere onderzoeken, waaronder dat van McKinsey uit 2020, wezen uit dat diversiteit in een team leidt tot betere resultaten.

Praten over ongelijkheid op de werkvloer is niet ‘gezellig’, maar het is wel belangrijk en nodig. Op de werkvloer en in de samenleving. Door de dialoog aan te gaan, open te staan voor ervaringen en gevoelens van de ander, die te erkennen en vooral te herkennen. Je bewust te worden van de blinde vlekken, want alleen ‘dan’ kun je veranderen. In mijn rol als Managing director van NEP Nederland, wil ik het juiste voorbeeld geven, lead by example. Dat betekent dat ik ook nog steeds leer. Dit dragen wij actief uit binnen de organisatie zodat mensen zich veilig voelen om het gesprek aan te gaan en zo verandering in werking treedt. Niet alleen kantoor, maar ook op de studiovloer of op locatie. We streven naar een daadwerkelijke afspiegeling van de samenleving in ons bedrijf. Want mensen die het goed doen in deze snel veranderende wereld zijn degenen die de nieuwsgierigheid hebben om andere ideeën na te streven, te begrijpen, die flexibel en veerkrachtig zijn. En om dat te bereiken is het belangrijk dat we ons nog bewuster worden van onze blinde vlekken en de dialoog aan gaan. Zodat we de diverse samenleving terugzien in onze organisatie, want dat betekent dat wij klaar zijn voor de toekomst.”

Share