Nieuws & Blogs

Meer aandacht voor IT’ers binnen media- en broadcastwereld

10 juni 2016Media is in rap tempo gedigitaliseerd en ook binnen deze markt was de vraag naar IT-specialisten nog niet eerder zo groot. Ook televisieprogramma’s worden nog nauwelijks gemaakt zonder de tussenkomst van mediatechnologiespecialisten. Toch is het aanbod in dit specialisme nog niet in grote getale voorhanden. NEP The Netherlands, wereldmarktleider in facilitaire en technische dienstverlening in de televisie- en de live evenementenindustrie, wil om die reden meer aandacht voor IT’ers binnen de media- en broadcastwereld genereren. Daarom startte zij begin dit jaar, in samenwerking met MBO College Hilversum, de opleiding Mediatechnologie, werft zij continu nieuwe collega’s en houdt zij zaterdag 2 juli wederom een ‘speeddate’.

De Nederlandse media-industrie behoort tot één van de meest vooruitstrevende ter wereld. Er wordt veel ontwikkeld en geïnnoveerd op het gebied van TV-producties, studio-automatisering, TV-formats en de verwerking van videocontent. Ook NEP transformeert, juist dankzij geavanceerde IT expertise, de manier waarop video wordt gecreëerd, beheerd en gedistribueerd – wereldwijd, om continu tegemoet te komen aan de snel veranderende broadcasteisen. IT speelt hierin een zeer grote rol. Zo lanceerde NEP eind vorig jaar met Cloud Production een revolutionair, volledig op IP gebaseerd meercameraregistratieplatform.

Met diverse opleidings- en wervingsprogramma’s wil NEP The Netherlands (aanstormend) talent opleiden en verder professionaliseren – om vast te houden of de wereld in te sturen. Daarmee verwacht NEP de gehele media-industrie een boost te geven en op hoog niveau te blijven opereren. Dankzij diverse samenwerkingsverbanden, ook tussen partijen op het Media Park, kan NEP jaarlijks zo’n 60 stagiaires scholen, waarvan bijna de helft in dienst komt. NEP The Netherlands groeit in 2016 qua aantal medewerkers met bijna 20% ten opzichte van het voorgaande jaar, en is het komende halfjaar op zoek naar zo’n 50 nieuwe collega’s. Om die nieuwe collega’s op korte termijn te werven, organiseert NEP op zaterdag 2 juli een Speeddate-dag op het Media Park in Hilversum. Tijdens de speeddate ligt de nadruk op een aantal Broadcast IT-gerelateerde vacatures. De kandidaten krijgen een rondleiding over de verschillende afdelingen en mogelijk direct een dienstverband aangeboden.

Daan van Pelt, HR directeur bij NEP The Netherlands: “Onze diensten draaien voornamelijk op eigen mensen, met passie voor en affiniteit met de media-industrie. Wij zitten nu op bijna 700 man, een behoorlijk aantal. Onze mensen worden continu geschoold op nieuwe technieken, workflows en specialisaties. Wij stimuleren groei, innovatie en ambitie, omdat het voor ons in de sterk veranderende mediawereld van essentieel belang is kennis op het hoogste niveau in huis beschikbaar te hebben. Omdat wij steeds sterker IT-georiënteerd zijn geworden, zijn wij voor veel IT-ers ook een leuke wereld. Deze wereld is voor hen echter nog onderbelicht.”

Wimar Jaeger, Wethouder Gemeente Hilversum: “NEP draait wereldwijd op topniveau mee en dat vraagt om toptalent. De gemeente spant zich via de Hilversum Media Campus in om talent aan te trekken en via opleidingen te stimuleren en ondersteunen. Het is geweldig om te zien hoe NEP een flinke ‘boost’ geeft aan de werkgelegenheid. Hilversum is er trots op dat wij een mediabedrijf als NEP in onze gemeente mogen huisvesten. Wij ondersteunen de wervingsacties actief, omdat we blij worden van nieuwe mensen, die tot de magische groep mediamakers toetreden. Uit de nauwe samenwerking tussen gemeente en NEP verwacht ik in de nabije toekomst nog veel moois.”

NEP The Netherlands — André van Duin Boulevard 4-1217 WH Hilversum – T: +31 35 671 4650 – www.nepworldwide.nl

Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviewmogelijkheden:
Marleen Lassche, Communicatie & PR
marleen.lassche@nepworldwide.nl
M: +31 6 22 95 27 72

Share